ModexSport Banner

Důležité informace

Autobusová doprava

Odjezd autobusu z ČR bude vždy v pátek v odpoledních hodinách. Příjezd do HR v sobotu v dopoledních hodinách. Odjezd po ukončení pobytu bude v sobotu ve večerních hodinách a příjezd do ČR v neděli dopoledne.

Naše CK používá na svých cestách luxusní zahraniční autobus s klimatizací, videem a WC. Místenky na sedadla se nevystavují a zasedací pořádek tvoří pracovník CK před cestou tam i zpět.

Ubytování

Privátní ubytování

 • Ubytování probíha po příjezdu do HR mezi 10,00 – 12,00 hod
 • Při doplatku ceny zájezdu zákazník obdrží podrobné pokyny a další informace s uvedenou hodinou a místem odjezdu

 

Letovisko Brela ,Baško Polje, Ruskamen, Živogošče

 • Nárok na ubytování vzniká po předložení VOUCHERU delegátovi naši CK
 • Veškeré informace naleznete na informační tabuli v  místě pobytu. Pro případné dotazy Vám bude k dispozici delegát přímo na místě

 

Vlastní doprava

Podívejte se na trasu na mapě

Při doplatku ceny zájezdu zákazník obdrží

  • Ubytovací poukaz voucher /u hotelů/
  • Pokyny na cestu, nejbližší doporučenou trasu do místa pobytu a podrobné informace o poplatcích a cenách

pohonných hmot v zahraničí.

 

Delegát cestovní kanceláře

V místě pobytu je náš delegát, který Vás na informačních schůzkách seznámí:

 • s podrobnostmi o místě
 • s organizačními záležitostmi
 • s programem a možností výletů

 

Upozornění

V den odjezdu je klient CK povinen  vyklidit pokoj , stan či chatku do 10.00 hod., pokud nedojde k jiné dohodě s delegátem CK.

Rezervace

Rezervace poskytujeme maximálně po dobu 7 dnů. Pokud zákazník do této doby nepodá přihlášku a neuhradí zálohu, rezervace zaniká.

Stornovací podmínky

Všeobecné smluvní a stornovací podmínky mezi klientem a cestovní kanceláří jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy. Více informací naleznete zde – všeobecné a záruční podmínky.

souhlas